حمیدرضا احمدی

درباره سخنران

  • حرفه: مدیرعامل ایوند
  • شرکت: ایوند
  • لینک ها:
حمیدرضا احمدی به عنوان کوفاندر ایوند معروف است. او کارهای زیادی برای ساختن کامیونیتی در ایران انجام داده است که از جمله آنها همفکر است. پس از آنکه علوم کامپیوتر را در کالج کویین خواند به ایران بازگشت و شروع کرد. خیلی زود manager director کانون کارآفرینی شد.