آسیه حاتمی

درباره سخنران

  • حرفه: مدیرعامل ایران تلنت
  • شرکت: ایران تلنت
  • لینک ها:

کمتری کسی است که با شرکت ایران تلنت آشنا نباشد. ایران تلنت بزرگترین و بهترین پلتفرم جست و جوی کار در ایران است. ایران تلنت کاندیدها را با فرصت های موجود در بازار کار از طریق سایت تطابق میدهند. این شرکت یکی از کانال های استخدام اولیه برای بسیاری از شرکت های ایرانی و شرکت های جهانی موجود در ایران است.

پشت این شرکت، خانم موفقی به نام آسیه حاتمی است.

ایشان در ایران تحصیلات خود را به پایان رساندند و سپس در شرکت ایران خودرو شروع به کار کردند ولی پس از مدتی این شرکت را ترک کردند و مسیر کارآفرینی خود را آغاز کردند.