بابک پیروز

درباره سخنران

  • حرفه: موسس و مدیرعامل
  • شرکت: Kian Capital Management
  • لینک ها:

بابک پیروز، اجرا کننده ی با تجربه که با بیش از 30سال تجربه جهانی در ایران، اروپا و آمریکا است. مدیر شرکت اعتبار سرمایه گذاری ایران می باشد.

او یک مهندس و اقتصاددان است، کسی که در زمینه انرژی هسته ای، مشاوره، مالی و رسانه کار کرده است.

پس از اینکه به ایران آمد، مقاله هایی در مورد کشور برای مجله های Business Week، LA Times و New York Times نوشت.

MBA خود را از مدرسه کسب و کار آلتو و مدرک مهندسی خود را دانشگاه بوستون دریافت کرد.