ایکس پی فکتوری چیست؟

ایکس پی فکتوری جنبشی مردم نهاد و بدون هدف مالی است که می کوشد در درجه ی اول دِین خود را به محیط پیرامون خود و کشورش بپردازد.

 

این دِین همان بالاترین سرمایه ی ماست. اندکی دانش، کمی تجربه و خلاصه کلام – خرده هوشی، سر سوزن ذوقی.

نکته درِگوشی: ما هر زمانی که کل گروه سر ذوق باشن و حس کنن پرداختن به مساله ای میتونه کمکی به جامعه مون کنه، در صحنه حاضر می شیم!

درباره ما

ما گروهی از افراد  داوطلب هستیم که برصدد برآمدیم تا دنیای پیرامون خود را کمی بهتر کنیم.

 

بر آن شدیم تا تجارب ناب و ارزنده ی موفقیت ها و شکست های کارآفرینان را به شکلی خودمانی و داستان گونه و از زاویه ای علمی به جوانان این مرز و بوم انتقال دهیم.

 

ما گروهی از افراد هستیم که نمی توانیم “نه” را به عنوان پاسخی درست دریافت کنیم. 

تیم محشر و بی نظیر ایکس پی فکتوری

Zahra

Zahra

The bala bax

Pouya

Pouya

Just Talk

Parisa

Parisa

The classy one

Pedram

Pedram

I'll take care of it guy

Aram

Aram

Jack of XP