تاب آوری

بزرگی شما ناشی از موقعیت شغلی نیست!!!

بلکه به کمک شما برای ساختن آینده شان است.

همه ما در موقعیت قدرت وظیفه داریم دیگران را به سمت بالا بکشیم.

 من به مسئولیت های خود به عنوان پذیرش افتخار نگاه نمی کنم ، به نظر من پذیرفتن یک چالش و مسئولیت است ، در واقع یک تعهد برای ایجاد امکان برای افراد جوان تر برای رسیدن به سطوح بالا است، بنابراین آنها نیزدر آینده در این مرحله قرار گیرند.

ایندرا نویی رئیس و مدیر عامل سابق پپسی و عضو هئیت مدیره آمازون

 

IndraNooyi

کانداکتور برنامه

Conductor

شرکت ها چگونه تاب آور می شوند؟ 

شاید مفهوم تاب آوری توسط هلن کلر که نابینا متولد شده است ، بهتر به تصویر کشیده شده است

وقتیکه مشاهده کرد ، “گرچه دنیا پر از رنج است ، اما همچنین پر است غلبه بر آن. ” طبق انجمن روانشناسی آمریکا “انعطاف پذیری فرآیند سازگاری خوب در برابر مشکلات ، آسیب ها ، فاجعه ، تهدیدها یا منابع قابل توجهی از استرس است

تاب آوری بودن به معنای این نیست که فردی مشکل را تجربه نمی کند … تاب آوری نشان دهنده توانایی حفظ تعادل پایدار و سالم نسبی است سطح عملکرد روانی و جسمی ، حتی در مواجهه با فشارهای روانی بسیار و حوادث آسیب زا
تاب آوری توانایی بازگشت به عقب را منعکس می کند. درد عاطفی و جسمی خود را به چیزی “مثبت” تبدیل کرده و حتی تبدیل آن به “رشد”

آیا این پدیده ای شگفت انگیز نیست؟

XPFactory Poster
+XPFactory1- Audience
XPFactory1- Audience
XPFactory1- Audience