رشد سریع…

رشد سریع…

در دنیا شرکت هایی مانند “آمازون” و “فیس بوک” نام های شناخته شده ای هستند. رشد سریع این استارتاپ ها نقطه ی تفاوت آنها است که باعث توجه مردم، سرمایه گذاران و معروفیت آنها شده است. استارتاپ ها بر اساس…