کشتن مرغ مقلد

برگرفته از اثر کم نظیر آدام گرنت- اوریجینالز (اصیل ها)

اصیل بودن به معنای گذراندن مسیری کم سفر تر برای دنبال کردن ایده ها و پیشرفت های تازه است ، حتی اگر با هنجارهای غالب مغایرت داشته باشد. این شامل (الف) داشتن یک مفهوم جدید و (ب) اقدام برای تحقق آن است.

چگونه نامقلدان دنیا را رو به جلو می برند؟

در این رویداد ما به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته و آن را این از زاویه می نگریم که چگونه نامقلدها می توانند در آن پرورش یابند و چگونه  محیطی به تبلور آن کمک می کند؟   

کشتن مرغ مقلد

کانداکتور برنامه

کانداکتور

اصیل ها افراد عادی مانند شما و من هستند. استعداد ذاتی خاصی ندارند ،نه اشتیاق و اعتقاد غیرمعمول و نه اشتهای بزرگی برای خطر کردن

در حقیقت ، بسیاری از افراد مشهور و موفق هم تا زمانی که وادار به انجام کاری نشده اند ، دنبال ایده های خود نرفتند.
میکل آنژ از نقاشی سقفی Sistine Chapel خودداری کرد زیرا او خود را به عنوان یک مجسمه ساز می دید ونه یک نقاش. او بعد از اصرار پاپ، پس از 2 سال با این پروژه موافقت كرد. هر کس می تواند متفاوت فکر کند ، و ما اکنون خواهیم دید که چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم تا بیشترین تأثیر را داشته باشد.​

XPFactory Guest
XPFactory
XPFactory Venue
Pouya Lotfi & Ramtin Monazahian
Steve Jobs Quote